Kvalitet & Miljø

Stabilitet og ensartethed

Hos Johs. Pedersen a/s er vi ISO-certificeret både indenfor kvalitet og miljø, hhv. ISO9001 og ISO14001. Det betyder, at der arbejdes systematisk med både kvalitets- og miljøledelse, så der er kontinuerligt fokus på både vores kvalitet og miljøpåvirkning gennem løbende optimering og forbedring af vores processer.

Johannes Pedersen a/s har længe været en miljøbevidst virksomhed, og der vil fremover systematisk blive arbejdet med miljøledelse og forbedringer indenfor dette område.

JP koncernens rejse mod bæredygtighed

I JP-koncernen stræber vi efter at integrere grønne principper mere og mere i vores daglige praksis, hvorfor miljøhensyn og bæredygtighed har en central plads i vores arbejde.

Generelt leverer vi ydelser og produkter, der fokuserer på at forlænge levetiden for allerede eksisterende produkter – en praksis som vi altid har fulgt. Bæredygtighed er på den måde en del af vores DNA.

I løbet af de seneste år er vi blevet mere bevidste om vores driftsmæssige ressourceaftryk på miljøet. Det gælder både i vores produktion, transport og flere andre områder. Derfor har vi påbegyndt en mere struktureret rejse mod at integrere bæredygtighed på disse områder.

Cykel Box

Vi arbejder målrettet på at reducere vores CO2-udledning i Johs. Pedersen a/s

2018

Vi bliver miljøcertificerede

I 2018 blev vi miljøcertificerede (ISO 14001), hvilket sikrer, at vi har styr på vores processer i forhold til beskyttelse af miljøet

2023

Science Based Target Initiativet

Vi er nu en del af en eksklusiv gruppe med andre danske virksomheder, der har forpligtet sig til at reducere deres CO2-udledning igennem SBTi

2030

Halveret CO2-udledning

Vi har forpligtet os til, at vi i 2030 vil have reduceret vores CO2-udledning med 50% i forhold til den udledning, vi havde i 2018

Miljøcertificeringer

I 2018 blev vi miljøcertificerede (ISO 14001), hvilket sikrer, at vi har styr på vores processer i forhold til beskyttelse af miljøet. Vi arbejder kontinuerligt på at optimere vores processer for at minimere spild, hvilket ikke kun er bæredygtigt for miljøet, men også økonomisk fordelagtigt for vores produkter. Det spild, vi ikke kan undgå, som f.eks. stål, pap eller overskydende interiør, sikrer vi bliver sorteret og enten genanvendt eller destrueret på en forsvarlig måde.

Som seneste tiltag er vi nu gået over til at anvende bæredygtigt produceret papir til vores kataloger.

JP koncernens rejse mod bæredygtighed

I JP-koncernen er vi meget bevidste om vores medansvar for at reducere vores CO2-udledninger og generelt være miljøbevidste omkring, hvad vi foretager os.

I vores produktionsvirksomhed, Johs. Pedersen a/s, indledte vi vores miljømæssige rejse i 2018, hvor vi blev miljøcertificeret i henhold til ISO:14001. Dog har vi altid i på en eller anden måde haft fokus på bæredygtighed, arbejdet med genbrug af restprodukter og reduceret spild.

Vores miljøcertificering var en milepæl for os, hvor vores grundværdier og generelle holdninger for alle fik et stærkere fokus på reduktion i CO2-udledninger.

Mén nu er vi gået et skridt videre og officielt blevet en del af Science Based Target Initiativet (SBTi). Vi er nu en del af et eksklusivt selskab med 100 andre danske virksomheder, der har forpligtet sig til at reducere deres CO2-udledning igennem SBTi.

Vi har forpligtet os til, at vi i 2030 vil have reduceret vores CO2-udledning med 50% i forhold til den udledning, vi havde i 2018, og vi tror på, at vi når dette mål noget før.

Bæredygtig fremtid

Vi har nu indblik i vores CO2-udledning og fastsætter årlige mål for reduktion samt udarbejder årlige CO2-regnskaber, på samme måde som finansielle årsregnskaber udarbejdes hvert kalenderår.

For os er tilslutningen til SBTi den næste store milepæl i vores fortsatte rejse mod at blive en mere bæredygtig virksomhed og bidrage til en lidt grønnere verden.

Selv om vi sætter os mål, er vi bevidste om, at der venter os en ukendt rejse inden for dette område, men vi glæder os til at intensivere vores arbejde med bæredygtighed.

Samtidig vi er klar over, at vi begiver os ud på en rejse, hvor facit ikke altid er givet, og hvor vi vil have behov for at samarbejde med andre for at sikre de bedste løsninger – også på lidt længere sigt.

Det vil højest sandsynligt kræve, at vi løbende finder løsninger undervejs, hvilket er noget, vi heldigvis har masser af erfaringer med, da det allerede er en integreret del af vores tilgang til at drive virksomheden og sikre en bæredygtig fremtid for vores forretning.

En rejse mod bæredygtighed