3D Center

3D-teknologi

3D teknologi

Hos Johs. Pedersen a/s kan vi genskabe gamle og udgåede reservedele ved hjælp af avanceret 3D-scannings- og printudstyr.

Vi kan ved hjælp af 3D teknologien producere værktøjer på en hurtigere og mere økonomisk måde end den traditionelle metode til værktøjsproduktion.

3D-scanning er en teknologi, der kan skabe en digital 3D-model af et fysisk objekt. En af flere teknologier tager udgangspunkt i et lasermønster, som projiceres ned på objektet og opfanges af flere sensorer. Hele overfladen af objektet gengives, ikke kun enkelte punkter. Overfladen optimeres i tilhørende modelleringssoftware. De fysiske buler på objektet fjernes digitalt, og huller kan justeres i størrelse eller slettes. Objektet gemmes i den ønskede filtype, enten som “mesh” eller som fast.

Vores investering i 3D-teknologi har gjort det muligt for os at kombinere gamle eksisterende fremstillingsprocesser med nye præcise, fleksible og hurtigere måder at lave værktøj på. Alt dette resulterer i flere reservedele af OEM-kvalitet på en hurtigere og mere overkommelig måde. De umulige løsninger bliver pludselig realistiske.

3D-scanninger / print

I princippet kan du 3D-producere alt, der kan tegnes i et 3D-tegneprogram. Fordelene er blandt andet fleksibilitet og kort produktionstid. Det er muligt at printe med forskellige teknologier og i stadig flere forskellige materialer, både plast og metal.

Under fremstillingen af emner kan 3D-print bruges til at verificere vigtige detaljer på et objekt, både på det færdige produkt og undervejs i processen. Derudover erstatter 3D-print i visse tilfælde den konventionelle bearbejdning af et emne i et presse-, stanse- eller svejseværktøj. Et 3D-scannet emne kan printes direkte men vil dog i de fleste tilfælde først gå igennem en tegneproces.

3D-print og scanning

Kortere produktionstid

3D-print og scanning

Plast og metal

3D-print og scanning

Fleksibilitet

3D scanning

Prototyper til test og analyse

Vi udnytter resultaterne af 3D-scanning og -print til at skabe presseforme, der passer til vores næste produktionsfase. Denne fremgangsmåde er et seriøst alternativ til traditionel CNC-fræsning, hvilket vil reducere vores værktøjsinvesteringer og øge vores markedstilgængelighed. Desuden kan vi ved hjælp af 3D-scannede data producere præcise prototyper til test og analyse, hvilket accelererer vores produktionsproces. Samtidig gør vores investering i 3D-teknologi det muligt at kombinere gamle produktionsmetoder med nye, hvilket resulterer i flere OEM-kvalitetsreservedele på en hurtigere og mere økonomisk måde.